some_text

Parohia Pogorârea Sfântului Duh Sfântul Nicolae Militari

Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureştilor

Biserică nou construită situată pe str. Politehnicii în zona bulevardului Iuliu Maniu, a fost ctitorită conform hotărârii Consiliului Eparhial nr.5237/2001. Terenul în suprafaţă de 1500mp a fost atribuit de Consiliul Municipiului Bucureşti şi pus in posesie prin hotărârea nr. 14307/28.02.2001.

 
Construcţia bisericii s-a realizat între anii 2002-2004 de către firma Opreaedilconstruct, arhitectura a fost făcută de arhitect Ion Sachelarie iar rezistenţa de inginer George Pelin. Biserica a fost ridicată prin contribuţia ctitorilor şi a credincioşilor din parohie, primul Preot Paroh şi ctitor fiind Părintele Gheorghe Huşcă. Tot atunci s-a realizat şi placarea cu marmură a soleei şi a treptei stranelor.

 
In anul 2004, din cauza problemelor de sănătate ale Părintelui Paroh, PF Părinte Patriarh Teoctist a incredinţat postul de preot II părintelui Visarion Alexa, pentru facilitarea efectuării lucrărilor din Parohie. In anul 2008, preoţilor slujitori li s-a alăturat şi părintele Iulian Scarlat, prin cumul de funcţii, în postul de preot III şi asistent social la Centrul Sfântul Stelian.

 
Pictura murală a fost executată în tehnica fresco în stil neobizantin între anii 2006-2007, de către Daniel, Alina şi Marcel Codrescu, prin contribuţia familiei George şi Constantin Gaiţă. În biserică se află un baldachin din lemn de stejar, sculptat de meşteri populari din jud. Arges, care adăposteşte o raclă de argint cu o părticică din Moaştele Sfântului Nicolae şi o raclă cu Moaştele Sfinţilor 14.000 de prunci ucişi de Irod.

 
Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat, executată de Fosalău Ioan din judeţul Neamţ, icoanele acesteia fiind pictate de Camelia Munteanu. Catapeteasma a fost poleită cu foiţă de aur. Cinci candelabre din bronz împodobesc biserica, prin contribuţia fam. Gaiţă.

 
Biserica este o construcţie din beton armat şi zidărie de cărămidă, fundaţii de beton, stâlpi şi arce din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare de tablă.
Principala uşă de acces este sculptată şi este încadrată de două icoane ce îi înfăţişează pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; în plus, deasupra intrării poate fi observat un medalion în mozaic cu icoana Sfântului Nicolae. Accesul în biserică se face printr-un mic pridvor, iar pronaosul şi naosul sunt cuprinse într-un singur spaţiu. Planul bisericii este de tip cruce.

 
Turla-Pantocrator se sprijină pe arce prin intermediul pandantivilor. În turlă lumina pătrunde prin opt ferestre dreptunghiulare. O uşă situată pe peretele de sud-est facilitează accesul preoţilor din exterior în Sfântul Altar. Absidele laterale şi cea a altarului sunt luminate cu ajutorul unor ferestre înfrumuseţate cu vitralii încastrate in rame de lemn stratificat, realizate tot prin contribuţia fam. Gaiţă.

 
În prezent, alături de biserică, în partea de sud-est a început construcţia unei grădiniţe şi a unei capele mortuare, aflate în stadiu final de construcţie la roşu. Proiectul a fost iniţiat în septembrie 2009 şi se compune din două clădiri: un altar de vară lipit de grădiniţă şi separat, capela.

 
În anul 2011 pe data de 5 August, Preotul Paroh Gheorghe Huşcă a trecut la Domnul după o intervenţie chirurgicală suferită pe cord deschis. Din ordinul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Parohia Pogorârea Sfantului Duh a fost încredinţată Preotului Visarion Alexa, începând cu data de 15 Septembrie 2011.

 
Lucrările continuă la altarul de vară, grădiniţă, capelă şi exteriorul bisericii, urmând ca în cel mai scurt timp să fie depusă la Centrul Eparhial cererea de târnosire a bisericii.